Selecteer een pagina
Stottercentrum Direct

Logopedie bij stotteren

Logopedie StotterenLogopedie bij stotteren kan snel klachten verlichten

Als je stottert kan logopedie bijzonder effectief zijn. Wij vertellen hier wat stotteren is en hoe je het aanpakt middels de juiste therapie. Een verwijzing van de huisarts is wel noodzakelijk.

Dit is wat stotteren precies is

Het kort antwoord op deze vraag is dat stotteren een spraakstoornis is. Daarbij kun je niet vloeiend spreken en worden klanken herhaald en verlengd. Er gelden ook bepaalde begeleidende symptomen. Denk daarbij aan verstoring van de adem of meebewegingen in het gezicht. Stotteren kan je daarmee ernstig belemmeren in het dagelijks leven.

Je merkt dat jouw kind stottert doordat het bepaalde letters of lettergrepen blijft herhalen of doordat het bij bepaalde klanken blokkeert. Daarnaast kan een kind het praten gaan vermijden en bijvoorbeeld geen moeilijke woorden meer gebruiken. Weet dat de meeste kinderen een bepaalde periode stotteren, maar dat dat vaak vanzelf over gaat.

Stotteren wordt veroorzaakt doordat spieren niet goed samenwerken. Om te praten gebruik je lichaam meer dan 100 spieren. De hersenen sturen deze spieren aan om goed te praten en geven een boodschap door via de zenuwen. De spieren moeten er vervolgens voor zorgen dat de boodschap goed over komt. Dit gaat niet altijd goed. De hersenen van iemand die stottert werken dan ook anders dan bij mensen die dat niet doen. Het is een misverstand om te denken dat stotteren ontstaat door een slechte opvoeding. Het is voor een groot deel het gevolg van genetische aanleg.

Stotteren kan evengoed een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Zo kunnen kinderen zich schamen voor het praten. Een kind kan blokkeren als het extra uitleg wil vragen aan een docent of met vriendjes wil afspreken. Hoewel het relatief vaak voorkomt, kan het het zelfvertrouwen van jouw kind ernstig benadelen.

Stotteren verhelpen via logopedie kan dan lonen, maar we gaan eerst nog even in op de oorzaak ervan.

Biedt elke praktijk stottertherapie?

Niet elke logopedist is ook gespecialiseerd in stotteren. Deze zal daarvoor bijgeschoold moeten worden. Zaak is dus om te zoeken naar een gespecialiseerde logopedist of stottertherapeut die actief met jou of jouw kind aan de slag gaat met het stotteren.

Heb ik een verwijzing nodig voor logopedie bij stotteren?

Ja, hoewel stottertherapie in principe vergoed wordt bij kinderen, heb je even goed een verwijzing van de huisarts nodig om te beginnen met therapie. Deze kent waarschijnlijk ook stottertherapeuten en logopedisten in de directe omgeving.

Wanneer kun je logopedie bij stotteren overwegen?

Het is verstandig om bij stotteren zo snel mogelijk met logopedie te starten. Dit omdat er bij jonge kinderen nog veel verbetering mogelijk is. Ook als je twijfelt of hulp noodzakelijk is, is het verstandig om een logopedist of stottertherapeut te benaderen. Logopedie bij stotteren kan het probleem vaak in het geheel verhelpen. Benader hiervoor in eerste instantie de huisarts.

Kun je op latere leeftijd gaan stotteren?

Het antwoord op deze vraag is dat stotteren meestal ontstaat bij kinderen van tussen de twee en de zeven. Dit is als het kind goed leert praten. Daarbij kan het ook nog spontaan beginnen als je puber bent. Het is zeldzaam dat je als volwassenen nog gaat stotteren. Als dat gebeurt, dan is dat meestal gekoppeld aan een heftig emotioneel trauma, bijvoorbeeld het verlies van een dierbare.

Wat kan een logopedist beteken bij stotteren?

Het kort antwoord is dat stotteren met logopedie effectief bestreden kan worden. Om te beginnen zal de logopedist kijken naar de ernst van het stotteren, in combinatie met de leeftijd van jouw kind en hoe lang het al stottert. In sommige gevallen is behandeling niet direct noodzakelijk en wordt er afgesproken om het spreken even aan te zien. Na deze eerste beoordeling, wordt een behandelplan opgesteld.

Tijdens de behandeling kijkt de logopedist of stottertherapeut naar hoe een kind stottert en probeert het dit te bespreken. Een kind leert zo waarom het stottert en hoe dit ontstaat. Daarnaast kan de behandelaar concrete oefeningen doen om klanken losser te maken. Er wordt gewerkt met een aantal methodes om vloeiender te spreken.

Stotteren verhelpen met logopedie kan daarnaast het zelfvertrouwen van jouw kind vergroten. Zo leert het positiever denken over praten en stotteren. Dit beperkt ook de sociaal-emotionele invloeden op jouw kind. Daarnaast wordt het minder angstig om te spreken.

Logopedie bij stotteren vindt niet alleen thuis in de spreekruimte van de logopedist. Zo wil de logopedist of stottertherapeut ook dat je thuis actief aan de slag gaat met opdrachten. Dit zal dagelijks een tijdinvestering vragen en jouw kind zal af en toe de motivatie verliezen. Toch valt er al na een aantal behandelingen verbetering op te merken.

Wat kan ik zelf doen tegen stotteren?

Het antwoord op deze vraag is dat er de nodige trucjes zijn die je kunt toepassen om zelf het stotteren aan te pakken. Wel willen we je op voorhand meegeven dat het verstandig is om bijtijds professionele hulp te zoeken.

Dit zijn de beste opties om zelf aan de slag te gaan met stotteren, voordat logopedie begint:

  • Bij stotteren is het op de eerste plaats belangrijk dat je veel geduld hebt met je kind. Laat het rustig uit praten en probeer vooral niet de zinnen af te maken. Dit geeft jouw kind zelfvertrouwen en helpt het ook om het zelf op te lossen.
  • Laat aan jouw kind blijken dat je het verhaal goed begrepen hebt. Probeer de focus te leggen op wat het kind vertelt, niet hoe het dat doet. Reageer inhoudelijk zodat jouw zoon of dochter de bevestiging krijgt dat die wordt begrepen.
  • Tenslotte wil je samen met het hele gezin werken aan het stotteren van jouw kind. Probeer de gezinsleden zo rustig mogelijk te laten praten en geef daarbij zelf het goede voorbeeld. Zo voelt jouw kind zich inbegrepen.

Is stotteren een psychische of fysieke stoornis?

Het antwoord hierop is dat het gaat om een combinatie van factoren. Zoals gezegd komt stotteren in principe door een storing in de spieren en zenuwen. Dat duidt dus op een lichamelijke oorzaak. Tegelijkertijd zijn er ook geestelijke triggers die de aanleg voor het stotteren kunnen bevorderen of die de klachten verergeren. Denk bijvoorbeeld aan een emotionele gebeurtenis of een ervaring die veel stress levert. Daarnaast kan plagen, juist omdat een kind niet goed praat, een grote rol spelen.

 

 

Bekijk ook het animatiefilmpje van de BSVStottervereniging

Wat is stotteren en wat is de sociale uitwerking?

Hoe kun je stotteraars helpen? En wat doe je juist niet?