Selecteer een pagina
Stottercentrum Direct

Stotteren jongeren? Dit wordt effectief verholpen met stottertherapie

Stotteren Jongeren verhelpen

Stotteren bij jongeren komt regelmatig voor in Nederland. Stotteren is een vervelend probleem, want het kan jouw kind flink onzeker maken. Weet dat er een goede stotter behandeling voor jongeren mogelijk is en dat het stotteren van jouw puber voor een groot verminderd kan worden. Wij vertellen je hier over de mogelijkheden bij het stotteren bij jongeren.

Jongeren:

Allereerst gaan we hier in op wat stotteren precies inhoudt. Vervolgens vertellen we hoe het stotteren bij jouw puber veroorzaakt wordt. Verder gaan we in op hoe jij en je puber om kunnen gaan met stotteren. Ook vertellen we wat er nu precies in het lichaam gebeurt bij iemand die stottert. We gaan in op de mogelijkheden als jouw kind mogelijk studievertraging oploopt. Tenslotte vertellen we je hoe je dit probleem grondig aanpakt middels het inschakelen van de juiste deskundige hulp voor jouw kind.

Stotteren jongeren

Wat is stotteren bij jongeren nu precies?

Stotteren bij jongeren houdt in dat het kind blijft hangen achter letters en de laatste letter van woorden blijft herhalen. Het kind kan niet meer vloeiend spreken. Dit kan al vanaf jongs af aan bestaan, maar het kan ook nog spontaan ontstaan op latere leeftijd. Hoewel het bij jongeren zeldzamer is dan bij kinderen is het bij 1% van de jongeren nog het geval. Als je kind stottert betekent dat meestal dat er iets misgaat in de communicatie tussen de hersenen, spieren en zenuwen. De stem reageert daardoor vertraagt op signalen uit de hersenen en blijft letterlijk haperen. De oorzaak van deze stoornis is niet officieel bekend, maar daarover verderop meer.

stotteren volwassenen
stotteren bij jongeren
stotteren kind

Wat kun je concreet doen bij het stotteren bij jongeren?

Allereerst is het belangrijk hulp te zoeken bij het stotteren met jongeren. Het kan lastig zijn om dit met jouw puber te bespreken. Die schaamt zich misschien voor zijn of haar probleem en het ontbreekt aan de motivatie om aan het probleem te werken. Het is lastig als een puber besluit te vluchten, in plaats van met het probleem aan de slag te gaan. Een deskundige logopediste kan jouw puber hierin op de juiste manier ondersteunen. Dit contact verloopt in principe via de huisarts. Het is tenslotte verstandig om ook eventuele hulp vanuit school te aanvaarden.

Hoe zit het met de mogelijkheden voor stottertherapie

Als jouw kind langdurig last heeft van stotteren, dan is stottertherapie een optie. Vanuit de basisverzekering ontvang je een stottertherapie vergoeding. In principe krijg je voor de stottertherapie dus een volledige vergoeding en ga je daarmee effectief aan de slag met het probleem. De therapie kan al naar een paar sessies resultaat geven. Weet wel dat het volledig verdwijnen van stotteren bij jongeren zeldzaam is. Ze kunnen daarbij wel tot grote hoogte leren omgaan met het gemak.

Kan er studievertraging ontstaan door stotteren?

Leerlingen en studenten kunnen door het stotteren problemen oplopen tijdens de studie. Dat is vervelend maar het stotteren kan een student tenslotte weerhouden van het stellen van vragen tijdens de les en het goed communiceren met andere leerlingen. Weet dat stotteren valt onder de functiebeperkingen en dat het onder voorwaarden mogelijk is om compensatie te krijgen van de overheid voor de studievertraging. Dit verloopt via de decaan of mentor van jouw kind.

Op welke manieren kan je omgaan met stotteren bij jongeren?

Er zijn een aantal algemene reacties die je vanuit jouw puber kunt verwachten op het stotteren. Zo kan het zijn dat diegene besluit te vluchten en gewoon zo min mogelijk praat. Het kan zijn dat diegene dan ook sociale activiteiten uit de weg gaat. Probeer het stotteren zoveel mogelijk bespreekbaar te maken. Het kan ook zijn dat jouw kind zich daarbij verzet en weigert om een behandeling aan te gaan. Hij of zij besluit het gewoon te doen met hoe het gaat. Dit kan verminderen als het stotteren daadwerkelijk een probleem blijft. Voor jou is het belangrijk om zo veel mogelijk te blijven praten en geduld te hebben.

Hoe wordt stotteren bij een tiener veroorzaakt?

Het is vooralsnog niet precies duidelijk wat de oorzaak van stotteren is. Dit komt met name omdat er tot voor kort werd gedacht dat het stotteren door de ouders kwam. Wel staat vast dat kinderen vaak een aanleg tot stotteren hebben en dat dat dan tot uiting komt door externe factoren. Die externe factoren kunnen hevige emoties zijn, maar ook spreekdruk of een gebruik aan zelfvertrouwen. Stotteren bij jongeren ontstaat bijvoorbeeld vaak als het kind zichzelf heel veel druk oplegt. Een tweetal andere bekende triggers zijn articulatieproblemen en negatieve signalen vanuit de omgeving. Dit versterkt de algemene onzekerheid waardoor het stotteren weer erger wordt.