Selecteer een pagina
Stottercentrum

Helpt je van
het stotteren af…

Stotteren kind:

Stotteren bij een kind is een veelvoorkomende aandoening. Het is vaak vrij eenvoudig te herkennen en kan een kind enorm beperken.

stotteren kind

Kinderen:

Er zijn tegenwoordig echter de nodige behandelingen voor stotteren, waarbij het probleem zelfs in het geheel verholpen kan worden. Dit vereist uiteraard wel enige inzet van het kind en zijn of haar ouders. Lees hier alles over wat de actuele mogelijkheden zijn en neem eventueel contact op voor een afspraak met een logopedist.

Het stotteren bij een kind wil je snel aanpakken

Allereerst vertellen we je hier wat het stotteren bij een kind precies inhoudt. We gaan in op de mogelijke symptomen bij een peuter en hoe dit wordt veroorzaakt. Daarna vertellen we welke behandeling bij een peuter of kind mogelijk is. We zullen benadrukken dat het belangrijk om bij het stotteren van een peuter al in te grijpen, omdat er dan nog goed gewerkt kan worden aan het voorkomen. Toch is een behandeling bij oudere kinderen ook zeker zinvol en kan stotteren bij een kind ook op latere leeftijd pas ontstaan. We bespreken wat je zelf kunt doen bij het voorkomen van stotteren en welke tools daarvoor aanwezig zijn. We sluiten dit artikel vervolgens af met een aantal algemene tips.

stotteren volwassenen
stotteren jongeren
stotteren peuter

Hoe wordt stotteren veroorzaakt?

Er is nog geen eenduidige medische oorzaak voor stotteren bij kinderen gevonden. Vroeger werd zelfs gedacht dat de schuld bij de ouders lag, maar daar is nu geen sprake meer van. Er is wel vastgesteld dat het voor een groot gedeelte erfelijk is. Stotteren versterkt ook de onzekerheid van jouw kind, vooral omdat het haarfijn opvangt dat mensen er vreemd op reageren. Dit kan het stotteren vervolgens verergeren. Ondanks dat er weinig informatie is over de oorzaken bij een kind, zijn er wel degelijk effectieve behandelingen mogelijk.

Wanneer ga ik op zoek naar deskundige hulp bij het stotteren?

Het is allereerst zaak om het stotteren bij jouw peuter al goed in de gaten te houden. Het kan zijn dat het slechts van tijdelijk aard is, maar als de problemen aanhouden, wil je zo vroeg mogelijk starten met hulp. Het verhelpen van stotteren bij een peuter is nu eenmaal eenvoudiger dan bij een ouder kind of een volwassene. Ook als je twijfelt of het nodig is om ondersteuning te krijgen, is het belangrijk om contact op te nemen. Samen met een deskundige kun je dan vaststellen of het stotteren bij jouw kind inderdaad problematisch is en behandeling noodzakelijk wordt geacht.

Hoe help ik zelf het stotteren bij mijn kind te verhelpen?

Naast het zoeken van de nodige hulp is het belangrijk dat je jouw kind op een positieve manier ondersteunt en niet veroordeelt als hij of zij stottert. Realiseer je dat stotteren vaak helemaal verholpen kan worden. Mijd het afmaken van zinnen bij stotteraars. Probeer zelfs bij stotteren bij jouw peuter altijd het zelfvertrouwen te stimuleren door hem of haar op een normale manier mee te laten doen aan het gesprek.

Wat doe ik als mijn kind stottert?

Allereerst is het belangrijk om het spraakgedrag van jouw kind enige tijd in de gaten te houden. Als je merkt dat het stotteren bij jouw kind problematisch wordt, is het verstandig om op zo jong mogelijke leeftijd ondersteuning te vragen. De spraak van jouw kindje moet zich dan tenslotte nog ontwikkelen en een logopedist kan hier direct op inspringen. Realiseer je dat het behandelproces ook van jou de nodige tijd en energie vraagt. Je zult actief met je kind aan de slag moeten met de opdrachten voor thuis. Hierbij word je gemotiveerd door de snelle verbeteringen die waarneembaar zijn.

Wat zijn mogelijke behandelingen tegen stotteren bij een kind?

Als je denkt dat het stotteren een probleem is bij jouw kind, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Omdat stotteren een veelvoorkomend probleem is, geldt er een vaste checklist die je afgaat om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van stotteren. Vervolgens word je doorverwezen naar de logopedist of een stottertherapeut. Deze bepaalt eerst het niveau van jouw kind, door hem of haar oefeningen te laten doen. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en gaat de deskundige met jouw kind gericht werken aan zijn of haar problemen.

Wat is nu precies het verschil tussen stotteren en hakkelen?

Het verschil tussen de termen stotteren en hakkelen is in de loop der jaren sterk vervaagd. Daarbij betekende hakkelen oorspronkelijk dat het kind maar bleef haperen. In de medische wetenschap wordt het onderscheid niet langer gemaakt. Een andere spraakstoornis die wel degelijk te onderscheiden is van stotteren, is broddelen.

Broddelen is ook een stoornis waarbij een kind niet vloeiend spreekt. Het verschil is dat er bij broddelen sprake is van te snel praten waarbij iemand onverstaanbaar is. Diegene neemt bijvoorbeeld op vreemde momenten pauzes en maakt fouten in de woorden, door deze bij elkaar te trekken. Er is bewezen dat er bij broddelen sprake is van een stoornis in de hersenen ten aanzien van spraak- en taal activiteiten. De praktijk wijst uit dat kinderen vaak een combinatie van broddelen en stotteren ervaren. Het goede nieuws is dat er bij broddelen ook veel verbetering mogelijk is, middels de juiste behandeling.

Hoe herken je stotteren bij jouw kind

Stotteren gaat je als ouder vaak snel opvallen. Kenmerkend zijn dus probleem met taal en het goed uitspreken van letters. Het kind blijft regelmatig haperen bij het praten. Andere belangrijke kenmerken zijn een algemene onzekerheid ten opzichte van taal en het lang maken van letters. Het is belangrijk om in de gaten te houden hoe lang dit stotteren duurt. Over het algemeen geldt namelijk dat des te langer het duurt, des te kleiner de kans is dat het vanzelf weer over gaat. In het overgrote deel van de gevallen gaat het vanzelf over, maar drie maanden is wel een belangrijke termijn om hulp in te schakelen.

Wat is stotteren bij een kind nu precies?

Stotteren bij een kind houdt in dat het kind niet vloeiend kan praten. Het blijft als het ware haken achter bepaalde letters en kan een zin niet afsluiten. Soms herhaalt het kind steeds de laatste letter. Bij jonge kinderen is er regelmatig een periode waarin ze niet zo vloeiend kunnen praten, maar als dit probleem hardnekkig blijft kan er sprake zijn van stotteren of broddelen. Over dat laatste vertellen we je verderop meer. Kenmerkend aan stotteren is dat een kind een bepaalde letter of lettergreep blijft herhalen. Daarnaast aarzelt het kind veel tijdens het praten en houdt het lange pauzes.

 

Tips voor het verhelpen van stotteren

Tenslotte zetten we nog een drietal tips voor je op een rij die je ondersteunen bij het verhelpen van stotteren:

 

  • Allereerst is het belangrijk om te allen tijde geduldig te blijven. De behandeling verloopt soms langzaam en soms juist snel. Laat jouw kind rustig uitpraten en probeer zijn of haar zelfvertrouwen te stimuleren door vreemde reacties te mijden.
  • Help jouw kind actief met de oefeningen die het mee krijgt van de logopedist. Zonder jouw ondersteuning kan het lastig zijn voor jouw kind om de nodige discipline voor het uitvoeren van de opdrachten te vinden.
  • Tenslotte is het cruciaal om zelf altijd rustig te blijven praten. Daarmee laat je zien dat het geen haastig gesprek en dat het kind dus zelf ook de tijd kan het nemen met het correct uitspreken van woorden.